Game Versions

UK 3.5" Floppy

FrontBackMedia
ufo_uk_fl_front.160x0.jpgufo_uk_fl_back.160x0.jpguk_floppies.160x0.jpg

 

UK CD-ROM

FrontBackMedia
ufo_uk_cd_front.160x0.jpgufo_uk_cd_back.160x0.jpguk_cd-rom.160x0.jpg

 

Amiga 500

FrontBackMedia
amiga_500_orig_front.160x0.jpgamiga_500_orig_back.160x0.jpgamiga_500_orig_floppies.160x0.jpg

 

Amiga 500 (Budget Release: Acid)

FrontBackMedia
amiga_500_front.160x0.jpgamiga_500_back.160x0.jpgamiga_500.160x0.jpg

 

Amiga 500 (Powerplus)

FrontBackMedia
ufo_amiga_pp_front.160x0.jpgufo_amiga_pp_back.160x0.jpgufo_amiga_pp_media.160x0.jpg
ManualReg. CardSide Box
ufo_amiga_pp_manual.160x0.jpgufo_amiga_pp_reg_card.160x0.jpg

 

Amiga 1200

FrontBackMedia
amiga1200_front.160x0.jpgamiga1200_back.160x0.jpgamiga_1200_uk_media.160x0.jpg

 

Amiga 1200 (Travel Alarm Clock)

FrontBackMedia
amiga1200_tac_front.160x0.jpgamiga1200_tac_back.160x0.jpgamiga_1200_tac_media.160x0.jpg

 

Amiga CD32

FrontBackMedia
amiga_cd32_front.160x0.jpgamiga_cd32_back.160x0.jpguk_cd-rom.160x0.jpg

 

German 3.5" Floppy

FrontBackMedia
ufo_de_fl_front.160x0.jpgufo_de_fl_back.160x0.jpgufo_de_fl_media.160x0.jpg
ManualTech. SupplementKeycard
ufo_de_fl_manual.160x0.jpgufo_de_tech.160x0.jpgufo_de_fl_keycard.160x0.jpg
Table
ufo_de_fl_codetable.160x0.jpg

 

German Amiga 500

FrontBackMedia
amiga_500_de_front.160x0.jpgamiga_500_de_back.160x0.jpgamiga_500_de.160x0.jpg

 

German Amiga 1200 V1

FrontBackMedia
amiga_1200_de1_front.160x0.jpgamiga_1200_de1_back.160x0.jpgamiga_1200_de1_media.160x0.jpg

 

German Amiga 1200 V2

FrontBackMedia
amiga_1200_de1_front.160x0.jpgamiga_1200_de2_back.160x0.jpgamiga_1200_de2_media.160x0.jpg

 

German Amiga CD32

FrontBackMedia
amiga_cd32_de_front.160x0.jpgamiga_cd32_de_back.160x0.jpguk_cd-rom.160x0.jpg

 

Powerplus Version 1

FrontBack
ufo_ppm_front.160x0.jpgufo_ppm_back.160x0.jpg

 

Powerplus Version 2

FrontBack
ufo_ppm1_front.160x0.jpgufo_ppm1_back.160x0.jpg

 

Red Ant

FrontBack
ufo_redant_front.160x0.jpgufo_redant_back.160x0.jpg

 

Sold Out

Box FrontBox BackSleeve FrontSleeve Back
soldout_box_front.160x0.jpgsoldout_box_back.160x0.jpgsoldout_sleeve_front.160x0.jpg

soldout_sleeve_back.160x0.jpg

 

Sold Out (French)

Box FrontBox BackSleeve FrontSleeve BackMedia

 

American 3.5" Floppy

FrontBack
ufo_us_fl_front.160x0.jpgufo_us_fl_back.160x0.jpg

 

American CD-ROM

FrontBack
ufo_us_cd_front.160x0.jpgufo_us_cd_back.160x0.jpg

 

Classic Series CD-ROM

FrontBack
classic_series_front.160x0.jpgclassic_series_back.160x0.jpg

 

UK Playstation

FrontBack
psx_uk_front.160x0.jpgpsx_uk_back.160x0.jpg

 

German Playstation

Manual FrontManual BackMediaBack Sleeve

 

Italian Playstation

Manual FrontManual BackMediaBack Sleeve

 

Japanese Playstation

FrontBack
psx_jap_front.160x0.jpgpsx_jap_back.160x0.jpg

 

American Playstation

FrontBack
psx_us_front.160x0.jpgpsx_us_back.160x0.jpg